ZAYI ÇIXMAQ

xarab olmaq, korlanmaq, pisliyə doğru dəyişmək; ~ xarabı çıxmaq, xatası çıxmaq.

ZAVALA GƏLMƏMƏK
ZAYINI ÇIXARMAQ