ZURNA ÇALMAQ

1. Mənasız danışmaq, söhbəti mənasız yerə uzatmaq. 

2. Şişirdərək aləmə yaymaq, şayiə yaymaq; ~ hay basmaq (salmaq, vurmaq).

ZURNA BAĞLAMAQ
ZURNASI ÇALINMAQ