ZURNASI SONRAYA QALIB

səs-küy yaradacaq bir hadisə, hərəkət haqqında işlədilən ifadə; ~ səsi sonra çıxacaq.

ZURNASI ÇALINMAQ
ZURNASINA OYNAMAQ