ÖLÜMLÜ

s. ~ dünya transitory world; ~ gün hard time / life

ÖLÜMCÜLLÜK
ÖLÜNCƏ

Digər lüğətlərdə