ÖLDÜRMƏK

ÖLDÜRMƏK I f. Məhv etmək, yox etmək. Baxışların qəlblərin; Qəmini öldürərdi (Ə.Kürçaylı).

ÖLDÜRMƏK II f. Vaxt itirmək. Əcəb nəzakətlisən. Deməli, mənimlə sən vaxtını öldürürsən (Anar).

OYNATMAQ
ÖTMƏK

Digər lüğətlərdə