ÖYRƏNMƏK

ÖYRƏNMƏK I f. Bilmək, oxumaq, dərs almaq. Öyrəndim ki, o, gecə əl lampasının neftini üstünə səpərək özünü odlamışdır.

ÖYRƏNMƏK II f. Alışmaq. Öyrənmişik əl açmağa; Öyrənmişik alqışa biz (Ə.Kürçaylı).

ÖTÜŞMƏK
PANAMA

Digər lüğətlərdə