ÜŞÜNMƏK

Ehtimal olunur ki, qış sözü ilə qohumdur. Əsli qış-tı-maq kimi olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ÜŞÜMƏK
ÜTMƏK

Digər lüğətlərdə