ÜZBƏÜZ

z. bax üzbəsurət

ÜZBƏSURƏT
ÜZDƏ

Digər lüğətlərdə