İAŞƏ

ə. 1) bəsləyib saxlama, yemək-içməyini təmin etmə; 2) yeyilən və içilən şeylərin toplusu; 3) məişət; yaşayış.

İARƏ
İBA

Значение слова в других словарях