ŞİRƏ

ŞİRƏ I is. Meyvələrdən alınan maye. Hey gül bitirmişəm, ağac əkmişəm; Əlvan çiçəklərdən şirə çəkmişəm... (O.Sarıvəlli).

ŞİRƏ II is. Ev ağartmaq üçün gildən hazırlanmış məhlul, sıyıq. Evin divarına şirə çəkib ağardardılar.

ŞİKƏSTƏ
ŞİŞ

Значение слова в других словарях