ŞUR₁

is. [ fars. ] Azərbaycan klassik muğamlarından birinin adı.
“Rast”, “Şur”, “Segah”, “Şüştər”, “Çargah”, “Bayatı-Şiraz” və “Humayun” Azərbaycan musiqisinin yeddi əsas ladıdır. Ü.Hacıbəyov.
[Ağai-Füzulüzzakır:] …neçə dəfə səyahətdə bizim üçün öz segahları ilə, şurları ilə, xüsusən bayatıqacarları ilə ləzzəti-ruhani veribdir. Ə.Haqverdiyev.

Синонимы

  • ŞUR vəcd — şövq — coşğunluq
  • ŞUR qalmaqal — hay-küy
ŞUR₂
ŞURA

Значение слова в других словарях