ŞURA

ŞURA I is. [ ər. ] Hökumət, sovet. Mən bu şura vətənimi sevirəm; Yamacımı, gülşənimi sevirəm (M.Müşfiq).

ŞURA II is. [ ər. ] İclas. Baxalım şura nə qərara gəlir. (H.Cavid).

ŞTAT
TAB

Значение слова в других словарях