ƏBƏDİ

Ərəb mənşəlidir, “daima” mənasını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ƏBƏÇİ
ƏBƏQURŞAĞI

Digər lüğətlərdə