əbədiləşmə

əbədiləşmə
əbədiləşdirmək
əbədiləşmək

Digər lüğətlərdə