ƏBƏDİLƏŞMƏK

f. to become* eternal / perpetual / immortal

ƏBƏDİLƏŞDİRMƏK
ƏBƏDİLİK

Digər lüğətlərdə