ƏHALİ

i. 1. (ölkənin camaatı) population; ~nin sıxlığı density of population; ~nin siyahıyaalınması census of the population; ~si olan yer / ərazi populated area; 2. (bir yerin sakinləri) inhabitants pl.; şəhər ~si urban population, inhabitants of a town, towns-folk, townspeople; town-dwellers; Uzaq Şərqin ~si inhabitants of the Far East; kənd ~si rural population, countrymen, countryfolk, countrypeople; yerli ~ native population

ƏĞYAR
ƏHALİSİZ

Значение слова в других словарях