LüğətlərAzərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

AĞARTI

AĞARTI I is. Süddən hazırlanan məhsul: qatıq, şor, süzmə, pendir və s. Bağır müdirinin ağartısına şərik olmaq istəmədi (İ.Məlikzadə).

AĞARTI II is. Uzaqdan görünən ağ şey. Uzaqdan bir ağartı nəzərə çarpdı (Ə.Vəliyev).

AĞALIQ
AĞARTMAQ

Digər lüğətlərdə