AŞIB-DAŞMAQ

f. 1. to have* a lot, to have* plentiful; 2. to boil up, to seethe (with); Kütlənin nifrəti aşıb-daşırdı The hatred of the mass is seething / boiling up

AŞIB-COŞMAQ
AŞIX

Digər lüğətlərdə