Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • AGAH

  s.: agah olmaq to be* known, to become* clear, to come* into being; agah etmək to inform (d. of), to give* knowledge to; to tell (d

  Tam oxu »
 • AGENT

  i. 1. agent; agent olmaq to be* an agent, to work as an agent; 2. (xəfiyyə) spy

  Tam oxu »
 • AGENTLİK

  i. agency; teleqraf agentliyi news / telegraph agency; ticarət agentliyi agency; nəqliyyat agentliyi transport agency

  Tam oxu »
 • AGENTURA

  i. 1. (kəşfiyyat xidməti) secret / intelligence service; 2. top.i. agents pl.; düşmən agenturası enemy / hostile agents pl

  Tam oxu »
 • I. i. white (stuff); ağ etmək to go* too far; ağına-bozuna baxmamaq to act freely, to do* what and how one wants II

  Tam oxu »
 • AĞ-QARA

  s. black-and-white (attr.)

  Tam oxu »
 • AĞA

  i. master; özü-özünün ağası olmaq to be* one’s own master; evin ağaı (kişi) host / head of the house; (qadın) landlady; ağa kimi yaşamaq to live in ea

  Tam oxu »
 • AĞAC

  I. i. 1. tree; 2. (tikinti materialı) wood, timber; 3. (əl-ağacı) stick, walking-stick, staff; 4. (dəyənək) cudgel, club; məc

  Tam oxu »
 • AĞAC-AĞAC

  i. a kind of game played with sticks; ağac-ağaca çıxmaq bax dalaşmaq

  Tam oxu »
 • AĞACCİLALAYAN

  i. wood polisher

  Tam oxu »
 • AĞACDƏLƏN

  i. zool. woodpecker

  Tam oxu »
 • AĞACQIRAN

  i. woodcutter

  Tam oxu »
 • AĞACQURBAĞASI

  i. zool. tree-frog

  Tam oxu »
 • AĞACLAŞMAQ

  I. f. to fight with sticks II. f. to become* / to grow* stiff, to become* / to grow* numb; to stiffen

  Tam oxu »
 • AĞACLI

  s. (i.s.) with trees, (i.s.) having trees

  Tam oxu »
 • AĞACLIQ

  i. grove

  Tam oxu »
 • AĞALANMAQ

  f. to behave / to act as a master; to pose a master; to give* oneself airs idiom

  Tam oxu »
 • AĞALIQ

  i. supremacy; domination, rule; ağalıq etmək to dominate (over), to rule (over); to command (d.); ağalıq edən ruling; ağalıq edən sinif ruling class,

  Tam oxu »
 • AĞAPPAQ

  s. snow-white, snowy; pure white, lily white; ağalıq süfrə snowy (white) table-cloth; ağalıq saç snowy hair

  Tam oxu »
 • AĞARDILMAQ

  f. to be* covered with whitewash; to become* whitewashed

  Tam oxu »
 • AĞARIŞMAQ

  f. to show* white; Yelkənlər dənizdə ağarışır The sails show white in the sea

  Tam oxu »
 • AĞARMAQ

  f. 1. to show* white; to turn white; 2. to brighten up, to get brighter; Dan yeri ağarır Day is breaking

  Tam oxu »
 • AĞARTDIRMAQ

  f. to ask / to cause smb. to whitewash (d.), to have* (d.) whitewashed

  Tam oxu »
 • AĞARTI

  i. 1. dairy / milk product; 2. hardly noticed whiteness

  Tam oxu »
 • AĞARTMA

  fi. 1. whitewashing; 2. (yazı) fair copy

  Tam oxu »
 • AĞARTMAQ

  f. 1. to whitewash (d.); 2. to bleach (d.); to clean (d.) perfectly

  Tam oxu »
 • AĞAYANA

  I. s. noble, aristocratic; ağayana adam a noble man* II. z. nobly, aristocratically

  Tam oxu »
 • AĞBAĞIR

  I. i. coward, craven; ~ olmaq to be* coward / craven II. s. cowardly, fainthearted; ağayana adam a cowardly man*

  Tam oxu »
 • AĞBAĞIRLIQ

  i. cowardice, cowardliness, cravenness

  Tam oxu »
 • AĞBALIQ

  i. zool. beluga, white sturgeon

  Tam oxu »
 • AĞBAŞ

  s. white-headed; white-haired

  Tam oxu »
 • AĞBAŞLI

  s. bax ağbaş

  Tam oxu »
 • AĞBAŞLIQ

  i. the state of being white-headed

  Tam oxu »
 • AĞBƏXT

  s. bax xoşbəxt

  Tam oxu »
 • AĞBƏNİZ

  s. 1. white-faced; 2. pale

  Tam oxu »
 • AĞBİRÇƏK

  I. i. old woman* II. s. elderly; old; ağayana qadın an elderly woman*

  Tam oxu »
 • AĞBİRÇƏKLİ

  s. bax ağbirçək II

  Tam oxu »
 • AĞCAQANAD

  I. i. zool. mosquito II. s. mosquito; ağcaqanad örtüyü (ağcaqanaddan qorunmaq üçün örtük) mosquito net

  Tam oxu »
 • AĞCAQAYIN

  i. bot. birch (-tree)

  Tam oxu »
 • AĞCAQAYINLIQ

  i. birch grove

  Tam oxu »
 • AĞCAQOVAQ

  I. i. bot. Aspen II. s. bot. aspen; ağcaqovaq yarpağı aspen leaf; ağcaqovaq meşəsi aspen wood

  Tam oxu »
 • AĞCAQOVAQLIQ

  i. aspen grove

  Tam oxu »
 • AĞCAMAYA

  s. bax ağmaya

  Tam oxu »
 • AĞCİYƏR

  I. i. məc. coward, a faint-hearted / chicken-hearted fellow II. s. cowardly, faint-hearted, chicken-hearted; ağciyər olmaq to be* coward / faint-heart

  Tam oxu »
 • AĞCİYƏRLİK

  i. faint-heartedness, cowardice, cravenness

  Tam oxu »
 • AĞDAŞ

  i. white stone

  Tam oxu »
 • AĞDƏRİLİ

  s. whiteskinned

  Tam oxu »
 • AĞGÜN

  s. happy, lucky, fortunate; ağgün olmaq to be* happy, to live a happy life

  Tam oxu »
 • AĞGÜNLÜ

  s. bax ağgün

  Tam oxu »
 • AĞGÜNLÜLÜK

  i. bax xoşbəxtlik

  Tam oxu »