ABADANLAŞDIRMAQ

f. bax abadlaşdırmaq

ABADAN
ABADANLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə