ABIRSIZ

I. s. shameless, indecent, barefaced, impudent; bold; abırsız qız a bold girl; abırsız qadın shameless woman*

II. z. shamelessly, barefacedly, impudently, indecently, boldly

ABIRLILIQ
ABIRSIZ-ABIRSIZ

Digər lüğətlərdə