ANASIZLIQ

i. motherlessness

ANASIZ
ANAŞ

Digər lüğətlərdə