ARAKƏSMƏ

i. 1. partition; 2. screen; açılıbyığılan ~ folding screen

ARAHƏKİMLİYİ
ARAKƏSMƏLİ

Digər lüğətlərdə