AVARAÇILIQ

i. bax avaralıq

AVARA-SƏRGƏRDAN
AVARALANMAQ

Digər lüğətlərdə