AZADPƏRVƏR

s. bax azadlıqsevər

AZADLIQSEVƏRLİK
AZADPƏRVƏRLİK

Digər lüğətlərdə