DAĞLI

DAĞLI – DƏRƏLİ Bizim yerlər dağlı-dərəlidir (“Jurnalist”).

DAĞLI – ŞAD Övlad sarıdan Murad kişinin ürəyi əvvəl də dağlı idi (Mir Cəlal); Qadın hər qüssədən, qəmdən azaddır; Ağ günlər eşqilə ürəyi şaddır (H.Hüseynzadə).

DAĞITMAQ
DAĞLIQ

Значение слова в других словарях