Ağırlaşdırılmış məhlul

geoloji və qazma şəraiti mürəkəb olan sahələrdə neft və qaz quyularının qazılmasında işlədilən xüsusi çəkisi artırılmış (1,2- 2,5q/sm3) gili məhlul. Normal məhlulun xüsusi çəkisi barut, hematit, limonit maqnetitli qumlar və s. ağırlaşdırıcılarla artırılır.
Ağ neft
Almaz aləti