AĞAMALI

İki yozumu var:

1. “Ağaya layiq olan mal”. 

2. “Mənim ağam Əlidir”. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)  

AĞADADAŞ
AĞAMƏHƏMMƏD

Digər lüğətlərdə