AĞARIŞMAQ

f. to show* white; Yelkənlər dənizdə ağarışır The sails show white in the sea

AĞARDILMAQ
AĞARMAQ

Digər lüğətlərdə