AĞARTMAQ

AĞARTMAQ I f. Açmaq. Buna bənzər bir hiss ürəyini gəzib dolaşdısa da onu ağartmadı (“Ulduz”).

AĞARTMAQ II f. Əhənglə rəngləmək. Bayramqabağı divarları ağartdılar.

AĞARTI
AĞBİRÇƏK

Digər lüğətlərdə