AĞYANIZ

s. whitish-faced

AĞYALLI
AĞZIAÇIQ

Digər lüğətlərdə