aparatçılıq

aparatçılıq
aparatçı
aparatqayırma

Digər lüğətlərdə