ARTIRMA

ARTIRMA I is. Eyvan, balkon. O, artırmaya qədəm qoycaq gözü mənə sataşdı (S.Qədirzadə).

ARTIRMA II is. məh. Uşaq oyunlarından birinin adı.

ARTIQ
ARTİKUL

Digər lüğətlərdə