ARTİKUL

ARTİKUL I is. [ lat. ] Malın, məmulatın tipi.

ARTİKUL II is. [ lat. ] ter. Hərbi qanun, müqavilə və sənədlərdə bənd.

ARTIRMA
AS
OBASTAN VİKİ
Artikulyar kapsul
Artikulyar kapsul və ya oynaq kapsulası — anatomiyada sinovial oynağı əhatə edən membran. Hər bir artikulyar kapsul 2 hissədən ibarətdir: xarici lifli təbəqə və ya membran və daxili sinovial təbəqə və ya membran. == Membranlar == Hər bir kapsul 2 təbəqədən və ya membrandan ibarətdir: avaskulyar ağ lifli toxumadan ibarət xarici təbəqə (lifli qişa, lifli təbəqə) İfraz edən təbəqə olan daxili təbəqə (sinovial membran, sinovial təbəqə).Kapsulun daxili tərəfində oynaq qığırdaqları bu oynağın içərisində oynayan sümüklərin son səthlərini əhatə edir. Xarici təbəqə, birgə ilə əlaqəli bitişik əzələlərdən keçən eyni sinirlər tərəfindən ağır şəkildə innervasiya (bədənin və ya toxumanın qeyri-bərabər elementlərlə təchizi) olunur. == Fibröz membran == Oynaq kapsulunun lifli qişası oynağa daxil olan hər bir sümüyün oynaq ucunun bütün çevrəsinə yapışdırılır və beləliklə, artikulyasiyanı tamamilə əhatə edir. Sıx, birləşdirici, uzun toxumadan ibarətdir. == Klinik əhəmiyyəti == Donmuş çiyin sindromu çiyin kapsulunun iltihablandığı bir xəstəlikdir. Plika sindromu sinovial qatın iltihablandığı və diz qapağının anormal biomexanikasına səbəb olduğu bir vəziyyətdir.

Digər lüğətlərdə

велосипе́дный зазу́брина запу́танно исхлопота́ться кофемо́лка обесто́чить ответвля́ться по-воскре́сному вы́крутить германи́стка разда́риваться долиман корреспондент alterable efficacious geophysics prie-dieu ruttish scunner soaring timber-toe utility refuse вдовый стоя тростник