ASILI

ASILI – ASUDƏ Axı bu səndən asılıdır (S.Vəliyev); O, Bakıda asudə gəzəndə mən rahat ola bilərəm (C.Əmirov).

ASAN
ASILILIQ

Значение слова в других словарях