AVAND

сущ. винел пад, ччин пад, ччин; parçanın avand tərəfi парчадин ччин (пад); ** avand olmaq, avanda düşmək аванд хьун, хъсан хьун, югъурлу хьун, агалкьунар хьун; işin(iz) avand olsun! ваз (квез) къуватар хьурай! хъсан сятар хьурай!
AVAMYANA
AVANDLAŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə