Lüğətlərdə axtarış.

Axtarışın nəticələri

 • plaskart

  plaskart

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • PLASKART

  I сущ. ж.-д. плацкарта (особый билет на нумерованное место в вагоне поезда) II прил. плацкартный. Plaskart yer плацкартное место, plaskart kvitansiyas

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • PLASKÁRT

  ...tutmaq hüququ verən sənəd. 2. dan. bax plaskartlı 2-ci mənada. Plaskart vaqon.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • PLASKART

  [alm.] плацкарт (1. пассажирдиз вагонда акьахна нумра алай чка кьадай ихтияр гудай документ; 2. рах. plaskartlı 2).

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • плацкарт

  плацкарта : плацкартдин - плацкартный.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-rusca lüğət
 • ПЛАЦКАРТ

  n. reserved seat.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • PLASKARTLI

  sif. 1. Plaskartı olan. Plaskartlı bilet. 2. Plaskart üzrə sərnişinə verilən. Plaskartlı yer.

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • ПЛАЦКАРТНЫЙ

  прил. plaskart -i[-ı]; plaskartlı; плацкартный вагон plaskartlı vaqon.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ПЛАЦКАРТА

  ж d. y. plaskart (vaqonda nömrələnmiş yer üçün biletə əlavə olaraq verilən qəbz).

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ПЛАЦКАРТА

  плацкарт (ракьун рекьин билетдихъ галаз ам гвайди акьахдай вагон, гьа вагонда къаткидай ва я ацукьдай чка къалурнавай артухан чар).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • PLASKARTLI

  прил. 1. плацкарт авай; 2. пассажирдиз плацкартдалди гудай (мес. чка).

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti
 • плацкарта

  ...поезде дальнего следования. Взять билет с плацкартой. Плацкарты уже не было, пришлось брать общий вагон. Ехать без плацкарты.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • PLASKARTLI

  прил. ж.-д. плацкартный, с плацкартой. Plaskartlı vaqon плацкартный вагон

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • PLAŞKOUT

  I сущ. морск. плашкоут (плоскодонное беспалубное несамоходное судно для перевозки грузов внутри порта) II прил. плашкоутный

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • plaskartlı

  plaskartlı

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • ПОЛАСКАТЬ

  сов. nazını çəkmək, nazlamaq, oxşamaq, əzizləmək

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ПЛАШКОУТ

  м dəniz. plaşkout, pələ (yastıdibli göyərtəsiz gəmi).

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ПЛАЦДАРМ

  м meydan; müharibə meydanı, əməliyyat meydanı

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • plaşkout

  plaşkout (dəniz.)

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • ПЛАШКОУТ

  мор. плашкоут (дуьз кIан квай луьткве).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ПЛАЦДАРМ

  плацдарм (1. дяведин майдан. 2. пер. са уьлкведин винел, са чкадал гьужум авун, дяве башламишун патал герек тир, виже къведай, къулай чка).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • поласкать

  ...св. кого-что (чем) некоторое время ласкать 1), 2) Поласкать ребёнка. Поласкать ремнём, плёткой (ирон.; побить, поколотить).

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • плашкоут

  -а; м. (от голл. plaatschuit); мор. см. тж. плашкоутный Плоскодонное несамоходное судно для перевозки грузов внутри порта (используются на перегрузочных работах или как опоры наплавных мостов)

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • plasdarm

  plasdarm

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • плацдарм

  ...плацдарм. Развернуть наступление с плацдарма. Налёт авиации на плацдарм противника. 2) Участок местности, захваченный наступающими войсками при форси

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • пластать

  ...пластами, разнимать, расчленять на пласты. Пластать дёрн. Пластать сено, солому.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • плескать

  ...при шторме. Водопад плещет. Фонтан плещет. Плескать о берег. Плескать о борт лодки. Плескать волнами, водой. 2) Ударами по воде (жидкости) производит

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • плоскарь

  ...разг. Орудие для обработки почвы без оборачивания пласта; плоскорез. Плоскарь обработал сто гектар.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • pankart

  pankart

  Tam oxu »
  Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti
 • ПЛЕСКАТЬ

  несов. 1. xışıltı salmaq, xışıldamaq şırıldatmaq, şappıldatmaq; 2. sıçratmaq, tökmək (suyu); 3. köhn

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • PANKART

  (-tı) plakat, transparant plakat, transparant

  Tam oxu »
  Türkcə-azərbaycanca lüğət
 • ПЛАСТАТЬ

  несов. 1. laylara ayırmaq, qatlara ayırmaq; 2. lay-lay kəsmək, qat-qat kəsmək; 3. içini təmizləmək (balığın)

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ПЛЕСКАТЬ

  несов. 1. лешреш авун, ларпI-ларпI (лапIрапIар) авун; лешрешар (лапIрапIар) ийиз тун; волны плещут лепейри лешрешар (ларпI-ларп1) ийизва; рыба плес

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ПЛЯСАТЬ

  несов. кьуьл (кьуьлер) авун. ♦ плясать под чью-нибудь дудку са масадан макьамдал къугъун (ва я кьуьл авун), садан гафунал къугъун).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ПЛАШКА

  ж 1. ağac lövhə; 2. tələ; 3. tex. yivaçan (alət)

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ПЛАКАТЬ

  несов. 1. ağlamaq; 2. məc. heyfsilənmək; 3. məc. tərləmək; окна плачут pəncərələr tərləmişdir; ◊ плакали денежки pul(lar) batdı, yox oldu, çatmadı, uç

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • PLAKAT

  i. placard, poster

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • PLAKAT

  I сущ. плакат (художественный рисунок, сопровождаемый кратким текстом, вывешиваемый в агитационных и рекламных целях). Plakatlar asmaq вывешивать плак

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • ПЛЯСКА

  1. см. плясать. 2. кьуьл.

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ПЛАКАТ

  м plakat.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ПЛАКАТЬ

  несов. шехьун. ♦ плакали денежки разг. пул цуькI хьана, пулунин кьилиз яд чим хьана (квахьна, гьатзамайди туш)

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ПЛЯСАТЬ

  1. Oynamaq, rəqs etmək; 2. Hoppanmaq, atılıb düşmək

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • PLAKAT

  ...qısa mətnli iri şəkil, böyük elan. …Göy rəngli qapının sağ tərəfində iri plakat asılmışdı. Qaçay bu plakatı, oradakı maşın, pianino, motosiklet şəkil

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
 • ПЛАКАТ

  плакат (агитациядин ва малумрин патахъай суьретар алаз ва я алачиз кхьинар алаз акъуднавай еке чар).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ПЛАЦКАРТНЫЙ

  плацкартный, плацкарт авай (вагон, чка).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • хляскать

  ...хляск, хлясканье 1) = хлюпать 1), 2) На дороге хляскает грязь. Хляскать в сапогах по улицам. 2) Звучно ударять, шлёпать. Хляскать картами по столу. Х

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • АЛАШКӀАР

  хьун f. siyrilmək, dərisi soyulmaq, dərisi qopmaq (sürtünərək, toxunaraq).

  Tam oxu »
  Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti
 • ПЛАКАТ

  n. placard, poster; broadside.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • ЛАСКАТЬ

  ...həzz vermək, zövq vermək; 4. köhn. təsəlli vermək, ovundurmaq; ◊ ласкать надеждой köhn. ümid vermək, arxayınlatmaq.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ЛАСКАТЬ

  несов. 1. ччан-рикI авун, кинар авун. 2. пер. хушвал авун, мегьрибанвал авун. 3. пер. лезет гун, хуш къведайвал авун; шад авун, рикI секинрун

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ЛАСКАТЬ

  1. Oxşamaq, əzizləmək; 2. Mərhəmət etmək; 3. Təsəlli vermək

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • plakat

  is. 1) placard m, affiche f, pancarte f ; banderole f (parçadan) ; 2) de placard, de pancarte

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • плакат

  плакат : плакатдин - плакатный.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-rusca lüğət
 • ПЛАКАТ

  урус, сущ.; -ди, -да, -ар, -ри, -ра таблигъатдин ва я малуматрин текст галай, цлал алкӀурдай, рангарин шикил

  Tam oxu »
  Ləzgi dilinin izahlı lüğəti
 • ПЛЯСКА

  ж 1. oynama, rəqs etmə; 2. oyun, rəqs; ◊ пляска святого Витта və ya Виттова пляска bax хорея.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ПЛЯСАТЬ

  ...канате kəndirdə oynamaq, kəndirbazlıq etmək; плясать по чьей дудке, плясать под дудку чью ... çaldığı ilə oynamaq; плясать перед кем qabağında yaltaq

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ЛЯСКАТЬ

  несов. bax ляскнуть

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • БЕСПЛАЦКАРТНЫЙ

  плацкартсуз, плацкарт авачир (яни гьар пассажирдиз кьилди ацукьдай ва я къаткидай тайин чка тежер вагон).

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • VAQON

  ...товарный вагон, qoşma vaqon прицепной вагон, ümumi vaqon общий вагон, plaskart vaqon плацкартный вагон, ağıryüklü vaqonlar тяжелогрузные вагоны, vaqo

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • PLASKARTSIZ

  прил. бесплацкартный, без плацкарты. Plaskartsız bilet бесплацкартный билет

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
OBASTAN VİKİ
Plasdarm
Plasdarm (fr. place d'armes — "qoşunların toplaşma meydanı") — silahlı qüvvələrin cəmləşdirilməsi və yerləşdirilməsi üçün baza kimi istifadə edilən, öz və ya başqa dövlətin ərazisi (və ya onun bir hissəsi), habelə hər kəsə qarşı hərbi əməliyyatların aparılması məqsədilə, o cümlədən düşmən ərazisinə basqın hazırlanarkən yaradılan dayaq nöqtəsi; strateji və ya əməliyyat əhəmiyyəti də ola bilər. Buna misal olaraq İkinci Dünya Müharibəsi zamanı Normandiyada genişmiqyaslı dayaq meydanı olan Overlord əməliyyatını göstərmək olar. == Mənası == İvan Sıtinin Hərbi Ensiklopediyasında (1911-1915) plasdarm qoşun toplama yeri olduğu göstərilir və onun bir neçə mənaları nəzərdən keçirilir. Plasdarm - istehkamlarda, qala hasarlarının və qalaların giriş və çıxış hissələrində yolları əhatə edən, yığma, sıralama və ya qalada toplama sahəsi üçün xidmət edən meydandır. Plasdarm qalalarda daxil olma və ondan çıxış nöqtələridir. Plasdarmdakı silahlı qaravul Von adlanırdı. Həmçinin plasdarm hücum zamanı ordunun su maneəsini (çay, göl və s.) keçərkən ələ keçirdikləri və ya əks sahilində geri çəkilən qoşunların saxladıqları ərazi parçası da adlanır. İkinci Dünya müharibəsi illərində, Dnepr çayını keçərkən, SSRİ Silahlı Qüvvələri 1943-cü ilin payızında Loyev şəhərindən Zaporojya şəhərinə qədər 750 kilometrlik bir zolaqda çayın sağ sahilində 27 plasdarm ələ keçirmişdi. Lakin onlardan 26-sı cəbhə boyu bir kilometrdən 10 kilometrə qədər, iki kilometrdən 9 kilometrə qədər dərinlikdə idi.
Lord Kitçener səni istəyir (plakat)
Lord Kitçener səni istəyir (ing. Lord Kitchener Wants You) — Böyük Britaniya ordusuna çağırışa səsləyən, 1914-cü ildə çəkilmiş plakat. Plakatdan, əsasən, Birinci dünya müharibəsi illərində istifadə olunmuşdur. Plakatda təsvir edilən Lord Kitçener rəsmi Alfred Let tərəfindən çəkilmişdir.
Alaşkert FK
Alaşkert FK (erm. Ալաշկերտ) — Ermənistannın futbol klubu.
Alaşkert döyüşü
Ələşgird döyüşü — 29 iyul-1 avqust 1421-ci ildə Qaraqoyunlularla Teymurilər arasında baş vermiş döyüş. == Arxaplan == Qaraqoyunlu dövlətinin (1410-1468) əsas düşmənlərindən biri də Xorasanda bərqərar olmuş Teymuri hökmdarı Şahrux idi. O, 1420-ci ilin yayında 200 minlik qoşunla Azərbaycana doğru hücüma başladı. Təbrizdən düşməni qarşılamaq üçün 50 minlik qoşunla yola çıxan Qara Yusifin qəflətən xəstələnməsi və vəfat etməsi, şahzadələrdən heç birinin ordu qərargahında olmaması ciddi hərc-mərcliyə səbəb oldu. Həmin dövrdə şahzadələrdən Şahməhəmməd Bağdadda, İskəndər Kərkükdə, İspənd Adilcəvazda, Cahanşah Sultaniyyədə Əbu Səid isə Ərzincanda idi. Teymuri qoşunlarının yaxınlaşmasından vahiməyə düşən Qaraqoyunlu əmirləri ordugahdan qaçdılar. Beləliklə heç bir müqavimətə rast gəlməyən Şahrux Azərbaycanı zəbt etdi. Qara Yusifin ölümü ilə Şahrux Mirzə Qaraqoyunlu şahzadələri ilə qarşı-qarşıya qaldı. Qaraqoyunlu əmirlərinin ittifaqı ilə Qara Yusifin yerinə taxta çıxan İsgəndər Mirzə bir tərəfdən Şahruxa öz itaətini bildirmiş, digər tərəfdən isə Mardinə hücum edən Qara Yuluq Osman bəy üzərinə səfər etmək üçün hazırlıqlara başlamışdı . 1421-ci ilin mart ayında Qara Yuluq Osman İsgəndər Mirzə tərəfindən məğlub edildi.
Castin Plaşka