Фразеологический словарь азербайджанского языка

 • SÖHBƏT AÇMAQ

  bir şey haqqında danışmağa başlamaq; ~ söz açmaq, söz salmaq.

  Полностью »
 • SÖHBƏT GEDƏ BİLMƏZ

  “qətiyyən mümkün deyil” mənasında işlədilən ifadə.

  Полностью »
 • SÖHBƏTƏ QARIŞMAQ

  bax: sözə qarışmaq.

  Полностью »
 • SÖHBƏTƏ TUTMAQ

  danışıqla başını qatmaq, danışıb vaxtını almaq.

  Полностью »
 • SÖHBƏTİ FIRLATMAQ

  mövzunu başqa istiqamətə yönəltmək, əsas fikirdən yayınmaq, əsas məsələdən deyil, başqa şeylərdən danışmaq; ~ söhbətin ağzını əymək, söz azdırmaq (dəy

  Полностью »
 • SÖHBƏTİ TUTMAMAQ

  söhbətin nədən getdiyini anlamamaq; ~ təkərə düşmək; sözləri uyğun gəlməmək, bir-birini başa düşməmək

  Полностью »
 • SÖHBƏTİN AĞZINI ƏYMƏK

  söhbəti yanlış istiqamətə yönəltmək, mövzunu dəyişdirmək; ~ söz arasına söz qatmaq, söhbəti fırlatmaq

  Полностью »
 • SÖHBƏTİN AXIRINA ÇIXMAQ

  bax: sözün təkinə getmək.

  Полностью »
 • SÖZ AÇMAQ

  haqqında danışmağa başlamaq; ~ söhbət açmaq, söz salmaq.

  Полностью »
 • SÖZ AĞZINDAN TÖKÜLÜR

  “aydın danışa bilməmək, mızıldamaq”, “diksiyası zəif olmaq” mənalarında işlədilən ifadə.

  Полностью »
 • SÖZ ALMAQ

  birindən sirr olan məlumatı öyrənməyə çalışmaq; ~ söz çəkmək.

  Полностью »
 • SÖZ ALTINDA QALMAMAQ

  hazırcavab olmaq, deyiləni (replika və s.) cavabsız qoymamaq, dərhal cavab vermək.

  Полностью »
 • SÖZ APARIB-GƏTİRMƏK

  iki tərəfin məlumatlarını bir-birinə çatdırmaq, xəbərçilik etmək; ~ ara vurmaq.

  Полностью »
 • SÖZ ARASINA SÖZ QATMAQ

  əsas mövzudan uzaqlaşmaq, mövzunu dəyişmək; ~ söhbətin ağzını əymək, söz azdırmaq.

  Полностью »
 • SÖZ ATMAQ

  hər hansı məsələ ilə bağlı rəy öyrənmək və ya fikir formalaşdırmaq üçün üstüörtülü şəkildə söz demək, nəyi isə eşitdirmək; sataşmaq; ~ işarə vurmaq

  Полностью »
 • SÖZ AZDIRMAQ (DƏYİŞMƏK)

  mövzunu başqa tərəfə yönəltmək, əsas fikirdən, mətləbdən yayınmaq; ~ söhbəti fırlatmaq, söz arasına söz qatmaq, söhbətin ağzını əymək, valı dəyişmək

  Полностью »
 • SÖZ BATMAMAQ

  öyüd-nəsihət eşitməmək, danışığa, məsləhətə əhəmiyyət verməmək; ~ bir qulağından alıb o biri qulağından vermək (ötürmək)

  Полностью »
 • SÖZ BƏZƏMƏK

  birinin haqqında şayiələr yaymaq; ~ söz gəzdirmək.

  Полностью »
 • SÖZ ÇATDIRMAQ OLMUR

  danışmağa aman verməyən dilli-dilavər adam haqqında işlədilən ifadə.

  Полностью »
 • SÖZ ÇEVİRMƏK

  kobud cavab vermək; ~ cavab qaytarmaq.

  Полностью »
 • SÖZ ÇƏKMƏK

  birindən sirr olan məlumatı öyrənmək; ~ söz almaq.

  Полностью »
 • SÖZ ÇIXARTMAQ

  olmayan şey haqqında danışmaq, uydurmaq, şayiə yaymaq, böhtan atmaq; ~ iş toxumaq, səs salmaq.

  Полностью »
 • SÖZ DƏYİRMANDAKIDIR

  nə vaxtsa danışılmış şərtə əməl olunacağını və ya deyilmiş sözün qüvvədə olduğunu təsdiq etmək məqsədilə işlədilən ifadə

  Полностью »
 • SÖZ DƏYMƏK

  bax: söz tutmaq.

  Полностью »
 • SÖZ EŞİTMƏMƏK

  öyüd-nəsihətə qulaq asmamaq, əməl etməmək; ~ ipə-sapa yatmamaq (gəlməmək).

  Полностью »
 • SÖZ GƏLMƏK

  danlanmaq, məzəmmət edilmək.

  Полностью »
 • SÖZ GƏZDİRMƏK

  xəbərçilik eləmək; ~ ara vurmaq.

  Полностью »
 • SÖZ GƏZMƏK

  xəbər, şayiə yayılmaq.

  Полностью »
 • SÖZ GÖTÜRMƏMƏK

  haqsız sözü qəbul etməmək; qınağa, danlağa, tənqidə dözməmək; ~ qabağından yeməmək.

  Полностью »
 • SÖZ GÜLƏŞDİRMƏK

  boş-boşuna, yersiz mübahisə etmək.

  Полностью »
 • SÖZ KƏSMƏK

  bax: şərt kəsmək.

  Полностью »
 • SÖZ QAÇIRTMAQ

  bilmədən, istəmədən bir mövzunu açmaq; ~ ağzından qaçırmaq.

  Полностью »
 • SÖZ QAYTARMAQ

  kobud cavab vermək, etiraz etmək; ~ cavab qaytarmaq, üzünə qayıtmaq, üzünə ağ olmaq.

  Полностью »
 • SÖZ QOŞMAQ

  1. Şeir demək.  2. Dolamaq; ~ ələ salmaq, araya qoymaq, lağa qoymaq, məsxərəyə qoymaq, vedrə bağlamaq, zurna bağlamaq

  Полностью »
 • SÖZ SALMAQ

  haqqında danışmaq; ~ söz açmaq, söhbət açmaq.

  Полностью »
 • SÖZ SÖZÜ GƏTİRƏR (ÇƏKƏR)

  söhbətin mövzusu ilə bağlı, habelə ona əlavə olaraq və ya yeni mövzuya keçid məqsədilə işlədilən ifadə; ~ yeri gəlmişkən

  Полностью »
 • SÖZ TUTMAQ

  başqasının dediyi sözdən pərt olmaq, tutulmaq; ~ söz dəymək.   

  Полностью »
 • SÖZ ÜÇÜN CİBƏ GİRMƏMƏK

  hazırcavab olmaq, danışarkən çətinlik çəkməmək.

  Полностью »
 • SÖZ ÜÇÜN GƏZMƏK

  danışarkən uyğun sözü tapmamaq.

  Полностью »
 • SÖZ VAXTINA ÇƏKƏR

  haqqında danışılan hadisənin təxminən söhbətin getdiyi vaxtlarda (səhər, axşam, yay, qış və s.) baş verdiyini bildirən ifadə

  Полностью »
 • SÖZ VERİB ARXASINDAN QAÇMAQ

  vədini, sözünü yerinə yetirməmək, verdiyi vədə əməl etməmək, dediyini icra etməmək; ~ sözünü tutmamaq, sözündən dönmək (qaçmaq), sözünün dalından qaçm

  Полностью »
 • SÖZ VERMƏK

  işi yerinə yetirəcəyinə əmin etmək; ~ boyun olmaq.

  Полностью »
 • SÖZDƏN SÖZ ÇIXARMAQ

  deyilmiş sözü mənfi mənaya yozmaq; ~ ucundan tutub ucuzluğa getmək, sözdən yapışmaq.

  Полностью »
 • SÖZDƏN YAPIŞMAQ

  bax: sözdən söz çıxarmaq.

  Полностью »
 • SÖZƏ BAXMAQ

  deyilənə əməl etmək, deyiləni qəbul etmək; ~ qulaq asmaq.

  Полностью »
 • SÖZƏ QARIŞMAQ

  başqalarının danışdığı bir mövzuya qoşulub fikir bildirmək, söhbətə müdaxilə etmək; ~ söhbətə qarışmaq

  Полностью »
 • SÖZƏ QUYRUQ BAĞLAMAQ

  birinin danışdığı sözə başqa məna vermək, hər sözdə bir qüsur tapmaq; ~ qəmiş qoymaq.

  Полностью »
 • SÖZLƏRİ BİR OLMAQ

  müəyyən bir iş görmək üçün birlik, həmrəylik göstərmək, həmrəy olmaq; ~ sözü bir yerə qoymaq.

  Полностью »
 • SÖZLƏRİ ÇƏP GƏLMƏK

  danışıqları uyğun gəlməmək, əks fikirlər söyləmək, razılığa gəlməmək; mübahisəyə girişmək.

  Полностью »
 • SÖZLƏRİ DÜZ GƏLMƏK

  bir-biri ilə həmfikir, həmxasiyyət olmaq; ~ sözləri tutmaq.

  Полностью »