Фразеологический словарь азербайджанского языка

 • SEYİD CƏDDİNƏ ARXAYIN OLAN KİMİ

  öz mövqeyinə, nüfuzuna həddindən artıq güvənib arxayınlaşan, hər şeyi taleyin ümidinə buraxan fəaliyyətsiz adam haqqında işlədilən ifadə

  Полностью »
 • SƏADƏT QUŞU ÇİYNİNƏ QONMAQ

  taleyi, həyatı uğurlu olmaq; ~ bəxti gətirmək.

  Полностью »
 • SƏADƏTƏ QOVUŞMAQ

  bax: ağ günə çıxmaq (çatmaq).

  Полностью »
 • SƏBİR KASASI DOLMAQ (DAŞMAQ)

  daha dözə bilməmək; ~ hövsələdən çıxmaq, səbri kəsilmək.

  Полностью »
 • SƏBRİ KƏSİLMƏK (ÇATMAMAQ)

  daha dözə bilməmək, səbri və hövsələsi tükənmək; ~ səbir kasası dolmaq (daşmaq).

  Полностью »
 • SƏBRİNİ BASMAQ (CİLOVLAMAQ)

  dözmək, hövsələli olmaq; ~ hövsələsini basmaq, hirsini basmaq, hirsini boğmaq (cilovlamaq), özünü saxlamaq

  Полностью »
 • SƏDD ÇƏKMƏK

  mane olmaq, maneə yaratmaq; ~ hasar çəkmək.

  Полностью »
 • SƏDƏMƏ TOXUNMAQ

  fəlakətə məruz qalmaq, bəla üz vermək, gözlənilmədən zərbə almaq;~ ziyan çəkmək (dəymək).

  Полностью »
 • SƏHƏRİ DİRİGÖZLÜ AÇMAQ

  bax: sabahı dirigözlü açmaq.

  Полностью »
 • SƏHƏRİN GÖZÜ AÇILMAMIŞ (AÇILAR-AÇILMAZ)

  ala-torandan, sübh tezdən; ~ tula tayadan düşməmiş, ala it tayadan düşməmiş.

  Полностью »
 • SƏHİFƏNİ ÇEVİRMƏK

  bir şeyi unutmaq, daha onu xatırlamamaq.

  Полностью »
 • SƏHRADA HARAY SALMAQ

  müəyyən bir işi görmək üçün cavabsız qalan çağırışlar etmək; uğursuzluğu əvvəlcədən bilinən hərəkətlərə yol vermək

  Полностью »
 • SƏKKİZ YAZMAQ

  hər hansı səbəbdən (daha çox sərxoşluqdan) yerişini itirmək, səndələmək; ~ ayaqları dolaşmaq, ləngər vurmaq

  Полностью »
 • SƏKSƏKƏYƏ DÜŞMƏK

  qorxu hissi keçirmək, həyəcanlanmaq.

  Полностью »
 • SƏN DEMƏ

  əslində; ~ heç demə.

  Полностью »
 • SƏN ÖL

  dan. müsahibini dediyi sözə, verdiyi vədə inandırmaq, nəyəsə əmin etmək üçün işlədilən ifadə, nitq etiketi, and

  Полностью »
 • SƏN ÖLƏSƏN

  dan. hər hansı aşağılayıcı təklif və ya hədə müqabilində “bacarmazsan”, “onu görməzsən” mənasında işlədilən ifadə

  Полностью »
 • SƏN VURMADIN, MƏN YIXILMADIM...

  xoşagəlməz hadisənin səbəbləri ilə bağlı mübahisə zamanı tərəflərdən birinin təqsirkar bildiyi şəxsə müraciətlə işlətdiyi qınayıcı ifadə

  Полностью »
 • SƏNƏ GÜVƏNDİYİM DAĞLAR, SƏNƏ DƏ QAR YAĞARMIŞ

  arxa, dayaq hesab edilən, güvənilən şəxs etimadı doğrultmadıqda təəssüflə işlədilən ifadə.

  Полностью »
 • SƏNGƏRƏ YATMAQ

  bax: suyun dibinə yatmaq.

  Полностью »
 • SƏNGƏRİ DƏYİŞMƏK

  mövqeyini, mənsub olduğu düşərgəni, məsləkini dəyişmək.

  Полностью »
 • SƏNİNKİ SƏNDƏ, MƏNİMKİ MƏNDƏ

  razılığa gələ bilmədikdə münasibətlərə son qoymaq məqsədilə qarşı tərəfə deyilən ifadə.

  Полностью »
 • SƏRÇƏNİ GÖZÜNDƏN VURMAQ

  bax: quşu gözündən vurmaq.

  Полностью »
 • SƏRÇƏYƏ TOPDAN ATƏŞ AÇMAQ

  xırda və əhəmiyyətsiz bir işə həddindən artıq enerji sərf etmək.

  Полностью »
 • SƏRHƏDİ KEÇMƏK

  ədəb-ərkan gözləməmək, böyük-kiçik yeri bilməmək; ~ həddini aşmaq, cızığından çıxmaq.

  Полностью »
 • SƏS-KÜY SALMAQ (QOPARMAQ)

  uca səslə danışmaq, qışqırmaq; ~ səs salmaq, səsini başına atmaq, hay basmaq (salmaq, vurmaq).

  Полностью »
 • SƏS SALMAQ

  uca səslə danışmaq; ~ səsi aləmi basmaq, səs-küy salmaq (qoparmaq), sükutu pozmaq; şayiə yaymaq, dedi-qodu eləmək; ~ söz qoşmaq, vedrə bağlamaq, şeypu

  Полностью »
 • SƏS VERMƏK

  1. Seçki zamanı namizədlərdən birini dəstəkləmək. 2. Səslənməklə kiminsə çağırışına cavab vermək. 3. İclas, müzakirə, disput, müdafiə və s

  Полностью »
 • SƏS YIĞMAQ

  seçki və müsabiqələrdə vətəndaşların, iştirakçıların dəstəyinə (səsverməsinə) nail olmaq.

  Полностью »
 • SƏSƏ SALMAMAQ

  bir şeyi ört-basdır etmək, ətrafdakılardan gizlətmək, haqqında danışmamaq; ~ məsələni ağartmamaq.

  Полностью »
 • SƏSİ AĞIR GƏLMƏK

  müsbət cavab verməmək, məsələyə soyuq yanaşmaq, istəməmək, könlü olmamaq.

  Полностью »
 • SƏSİ ALƏMİ BASMAQ

  uca səslə danışmaq; ~ səs salmaq.

  Полностью »
 • SƏSİ ALINMAQ

  seçki hüququndan məhrum edilmək; öz fikrini bildirməyə qoymamaq.

  Полностью »
 • SƏSİ BAŞINA DÜŞMƏK

  kiminsə və ya nəyinsə səsindən qıcıqlanmaq, əsəbiləşmək.

  Полностью »
 • SƏSİ ÇIXMAQ

  bilinmək, eşidilmək, aşkar olmaq; ictimai rezonans doğurmaq, səs-küyə səbəb olmaq; ~ üstü açılmaq, üzə çıxmaq

  Полностью »
 • SƏSİ KƏSİLMƏK

  susmaq, danışmamaq; ~ səsini içinə salmaq.

  Полностью »
 • SƏSİ QUYUNUN DİBİNDƏN GƏLMƏK

  zəif, güclə eşidilmək.

  Полностью »
 • SƏSİ ÖZÜNƏ XOŞ GƏLİR

  ətrafdakılara məhəl qoymadan ucadan danışan adam haqqında işlədilən ifadə.

  Полностью »
 • SƏSİ SONRA ÇIXACAQ

  səs-küy yaradacaq bir hadisə, hərəkət haqqında işlədilən ifadə; ~ zurnası sonraya qalıb.

  Полностью »
 • SƏSİNƏ SƏS VERMƏK

  çağırışa cavab vermək, birlik, həmrəylik göstərmək.

  Полностью »
 • SƏSİNİ BAŞINA ATMAQ

  dava-dalaş etmək, qışqırmaq, ucadan ittiham tonu ilə danışmaq; ~ səs-küy salmaq (qoparmaq).

  Полностью »
 • SƏSİNİ ÇIXARMAQ (QALDIRMAQ)

  dözməmək, etiraz etmək.

  Полностью »
 • SƏSİNİ İÇİNƏ SALMAQ

  qorxudan və s.-dən susmaq; susmağa məcbur olmaq;~ səsini kəsmək, nəfəsini çəkə bilməmək, səsi kəsilmək

  Полностью »
 • SƏSİNİ KƏSMƏK

  1. Susmaq, danışmamaq, nitqini dayandırmaq; ~ ağzını qıfıllamaq, ağzını möhürləmək, səsini içinə salmaq, nəfəsini içinə çəkmək

  Полностью »
 • SƏSİNİN YOĞUN YERİNƏ SALMAQ

  kobud, yüksək tonla danışmaq.

  Полностью »
 • SIĞAL VERMƏK (VURMAQ, ÇƏKMƏK)

  bəzək, yaraşıq vermək, yaraşıq üçün saçlarına, üst-başına səliqəli görkəm vermək.

  Полностью »
 • SIXIB SUYUNU ÇIXARTMAQ

  1. Sıxışdırmaq; ~ sorğu-suala çəkmək. 2. Bərk tənqid etmək; ~ abrını vermək (almaq), abrını ətəyinə bükmək

  Полностью »
 • SIXMA-BOĞMAYA SALMAQ

  bax: qısma-boğmaya salmaq.

  Полностью »
 • SIMSIRIĞINI SALLAMAQ

  qaşlarını çataraq və alnını qırışdıraraq öz sifətinə acıqlı, yaxud narazı bir ifadə vermək; ~ qaşqabağını sallamaq (tökmək), qaşqabağını turşutmaq

  Полностью »
 • SINAĞA ÇƏKMƏK

  bax: sınaqdan çıxarmaq.

  Полностью »