Фразеологический словарь азербайджанского языка

 • SU BOĞAZA ÇIXANDA

  çıxılmaz vəziyyət yarananda, çıxış yolu qalmayanda.

  Полностью »
 • SU İÇDİYİ QUYUYA TÜPÜRMƏK

  nankorluq etmək, yediyi çörəyə hörmət qoymamaq; ~ oturduğu budağı baltalamaq (kəsmək), yediyi qaba tüpürmək, işıq gələn yerə barmaq tıxamaq

  Полностью »
 • SU KİMİ İÇMƏK

  çox yaxşı bilmək, biliyini yüksək səviyyədə nümayiş etdirmək, asanlıqla öyrənmək.

  Полностью »
 • SU QİYMƏTİNƏ

  çox ucuz, dəyər-dəyməzinə; ~ şor qiymətinə.

  Полностью »
 • SU-SU DEYİNCƏ SUMAQ DE

  bax: mus-mus deyincə Mustafa de.

  Полностью »
 • SU ÜSTÜNDƏ OCAQ QALAMAQ

  mümkün olmayan  bir işin arxasınca düşmək.

  Полностью »
 • SUAL ALTINDA QALMAQ

  həyata keçəcəyi, həll olunacağı şübhə doğurmaq, qeyri-müəyyən vəziyyətdə olmaq, nəticəsi bilinməmək.

  Полностью »
 • SUAL ALTINDA QOYMAQ

  qeyri-müəyyənlik yaratmaq, vəziyyətini ağırlaşdırmaq, mövcudluğuna şübhə və təhlükə yaratmaq.

  Полностью »
 • SUBAŞINA ÇIXMAQ (DƏYMƏK)

  tualetə, ayaqyoluna getmək.

  Полностью »
 • SUBAYLIĞIN DAŞINI ATMAQ

  evlənmək, ailə qurmaq.

  Полностью »
 • SUDAN QURU ÇIXMAQ

  günahı, qəbahəti olduğu halda heç bir ziyan çəkmədən çətin, ağır vəziyyətdən xilas olmaq.

  Полностью »
 • SULARI DURULTMAQ

  qarışıq, mürəkkəb, qeyri-müəyyən bir məsələyə aydınlıq gətirmək.

  Полностью »
 • SUSUZ DƏYİRMAN

  kimsəsiz, unudulmuş, kimsənin gedib-gəlmədiyi yer, məkan; mənasız, məqsədsiz həyat tərzi.

  Полностью »
 • SUYA SALIB-ÇIXARTMAQ

  bərk danlamaq, ciddi cəzalandırmaq; haqsız olduğunu sübut etməklə kimisə pis vəziyyətə salmaq.

  Полностью »
 • SUYOLUNA DÖNDƏRMƏK

  bir yerə zərurət olmadan tez-tez gedib-gəlmək.

  Полностью »
 • SUYU BİR ARXDAN (YERDƏN) AXMAMAQ

  bir-biri ilə dil tapa bilməmək, dolanmamaq, razılaşmamaq, aralarında uyğunluq olmamaq, bir-birinə öyrəşə bilməmək

  Полностью »
 • SUYU BULANDIRIB BALIQ TUTMAQ

  bax: bulanıq suda balıq tutmaq.

  Полностью »
 • SUYU BULANDIRMAQ

  araya fitnə-fəsad salmaq; ~ ara vurmaq, ara qarışdırmaq, duru suyu bulandırmaq.

  Полностью »
 • SUYU PÜFLƏYƏ-PÜFLƏYƏ İÇMƏK

  bax: suyu üfürə-üfürə içmək.

  Полностью »
 • SUYU SOVRULMUŞ DƏYİRMAN

  uçulmuş, dağılmış, viran qalmış, heç nəyə yaramayan yer; ~ susuz dəyirman.

  Полностью »
 • SUYU SÜZÜLƏ-SÜZÜLƏ

  kor-peşman, qanıqara halda, pərt.

  Полностью »
 • SUYU ÜFÜRƏ-ÜFÜRƏ İÇMƏK

  çox tədbirli, ehtiyatlı hərəkət etmək, kəskin və riskli hərəkətlərdən çəkinmək, vasvası olmaq; öz kölgəsindən qorxmaq

  Полностью »
 • SUYUN DİBİNƏ YATMAQ

  yeni fürsət gözləmək məqsədilə gizlənmək, gözə görünməmək; ~ səngərə yatmaq.

  Полностью »
 • SUYUŞİRİN GƏLMƏK

  ilk baxışdan xoş təsir bağışlamaq; ~ ürəyinə yatmaq, qanı qaynamaq, qan çəkmək, xoşuna gəlmək.

  Полностью »
 • SÜD GÖLÜNDƏ ÜZMƏK

  rifah və bolluq içərisində yaşamaq, zəngin olmaq; ~ yağ-bal içində üzmək (yaşamaq).

  Полностью »
 • SÜD GÖLÜNƏ DÜŞMƏK

  rifah və bolluq içərisində yaşamağa başlamaq.

  Полностью »
 • SÜDDƏN ÇIXMIŞ AĞ QAŞIQ

  özünü təmiz, günahsız adam kimi göstərən şəxs haqqında istehza ilə deyilən ifadə.

  Полностью »
 • SÜDƏ SU QATMAQ

  haramlıq etmək; ~ mayasına haram qatmaq.

  Полностью »
 • SÜFRƏSİ AÇIQ OLMAQ

  səxavətli, çörəkverən, qonaqpərvər olmaq.

  Полностью »
 • SÜFRƏSİNƏ HARAM ƏLİ DƏYMƏK

  ruzisi azalmaq, evə alınan ruzinin bərəkəti olmamaq; ~ xeyir-bərəkəti çəkilmək.  

  Полностью »
 • SÜKANI BELƏ SAXLA

  razı qaldığı bir işi həmişə bu səviyyədə görmək istəyən adamın işlətdiyi ifadə.

  Полностью »
 • SÜKUTA DALMAQ

  heç nə deməmək, təkidlə susmaq.

  Полностью »
 • SÜKUTU POZMAQ

  sakitliyə son qoymaq, ortaya çıxıb nə isə demək; ~ səs salmaq.

  Полностью »
 • SÜMSÜYÜNÜ SALLAMAQ

  incimək, narazı qalmaq, pәrt olduğunu bildirmək; ~ burnunu sallamaq, mısmırığını sallamaq.

  Полностью »
 • SÜMÜK SINDIRMAQ

  çalışmaq, bütün qüvvəsini, enerjisini, bacarığını sərf etmək, əlindən gələni əsirgəməmək; ~ can qoymaq, qan-tərə batmaq, dəridən-qabıqdan çıxmaq, külü

  Полностью »
 • SÜMÜKLƏRİ ÇIXMAQ

  çox arıqlamaq; ~ bir dəri, bir sümük qalmaq.

  Полностью »
 • SÜMÜKLƏRİ DƏ ÇÜRÜYÜB

  çoxdan dünyasını dəyişmiş insan haqqında danışarkən işlədilən kobud ifadə

  Полностью »
 • SÜMÜKLƏRİ DİNCƏLMƏK

  ölmək.

  Полностью »
 • SÜMÜYÜ QIZMAQ

  üşüməyi keçmək, tədricən istini duymaq.

  Полностью »
 • SÜMÜYÜ YOĞUNLAMAQ

  tərbiyə edilmək üçün yaşı çoxdan keçmək.

  Полностью »
 • SÜMÜYÜNƏ DÜŞMƏK

  çalınan musiqidən xoşlanmaq, oynamağa həvəslənmək.

  Полностью »
 • SÜMÜYÜNƏ QƏDƏR İŞLƏMƏK

  çox dərin təsir etmək; ~ dərinə işləmək.

  Полностью »
 • SÜMÜYÜNÜ İT SÜMÜYÜNƏ CALAMAQ

  layiq bilinməyən, yaxşı ad çıxarmayan nəsillə qohum olmaq, qız alıb qız vermək.

  Полностью »
 • SÜNBÜLÜNDƏN SU DAMIR

  çox gözəl, cazibədar olan qız, qadın haqqında işlədilən ifadə.

  Полностью »
 • SÜPÜRGƏ BAĞLAMAQ

  haqqında şayiə yaymaq; gülüş hədəfinə çevirmək, lağ etmək; ~ lağa qoymaq, məsxərəyə qoymaq, vedrə bağlamaq

  Полностью »
 • SÜPÜRGƏ ÇƏKMƏK

  nə varsa alıb götürmək, heç bir şey qoymamaq, soyub-talamaq; ~ axırına çıxmaq, kökünə daş atmaq.

  Полностью »
 • SÜRÜŞQULUYA DƏM VERMƏK

  dan. bir yerdən gizlicə getmək, qaçmaq, qaçıb gizlənmək; ~ aradan çıxmaq.

  Полностью »
 • SÜZGƏCDƏN KEÇİRMƏK

  diqqətlə yoxlamaq, hərtərəfli nəzərdən keçirmək, saf-çürük etmək, layiq olanı seçmək; ~ ələkdən keçirmək

  Полностью »
 • ŞABALID CİNSİ

  çox xəsis, xeyrə-şərə yaramayan adam.

  Полностью »
 • ŞABALIDDAN YAĞ ÇIXARTMAQ

  mümkün olmayan şeydən də fayda görməyə, qazanc əldə etməyə çalışmaq; ~ yumurtadan yun qırxmaq.

  Полностью »