Фразеологический словарь азербайджанского языка

 • SÜD GÖLÜNDƏ ÜZMƏK

  rifah və bolluq içərisində yaşamaq, zəngin olmaq; ~ yağ-bal içində üzmək (yaşamaq).

  Полностью »
 • SÜD GÖLÜNƏ DÜŞMƏK

  rifah və bolluq içərisində yaşamağa başlamaq.

  Полностью »
 • SÜDDƏN ÇIXMIŞ AĞ QAŞIQ

  özünü təmiz, günahsız adam kimi göstərən şəxs haqqında istehza ilə deyilən ifadə.

  Полностью »
 • SÜDƏ SU QATMAQ

  haramlıq etmək; ~ mayasına haram qatmaq.

  Полностью »
 • SÜFRƏSİ AÇIQ OLMAQ

  səxavətli, çörəkverən, qonaqpərvər olmaq.

  Полностью »
 • SÜFRƏSİNƏ HARAM ƏLİ DƏYMƏK

  ruzisi azalmaq, evə alınan ruzinin bərəkəti olmamaq; ~ xeyir-bərəkəti çəkilmək.  

  Полностью »
 • SÜKANI BELƏ SAXLA

  razı qaldığı bir işi həmişə bu səviyyədə görmək istəyən adamın işlətdiyi ifadə.

  Полностью »
 • SÜKUTA DALMAQ

  heç nə deməmək, təkidlə susmaq.

  Полностью »
 • SÜKUTU POZMAQ

  sakitliyə son qoymaq, ortaya çıxıb nə isə demək; ~ səs salmaq.

  Полностью »
 • SÜMSÜYÜNÜ SALLAMAQ

  incimək, narazı qalmaq, pәrt olduğunu bildirmək; ~ burnunu sallamaq, mısmırığını sallamaq.

  Полностью »
 • SÜMÜK SINDIRMAQ

  çalışmaq, bütün qüvvəsini, enerjisini, bacarığını sərf etmək, əlindən gələni əsirgəməmək; ~ can qoymaq, qan-tərə batmaq, dəridən-qabıqdan çıxmaq, külü

  Полностью »
 • SÜMÜKLƏRİ ÇIXMAQ

  çox arıqlamaq; ~ bir dəri, bir sümük qalmaq.

  Полностью »
 • SÜMÜKLƏRİ DƏ ÇÜRÜYÜB

  çoxdan dünyasını dəyişmiş insan haqqında danışarkən işlədilən kobud ifadə

  Полностью »
 • SÜMÜKLƏRİ DİNCƏLMƏK

  ölmək.

  Полностью »
 • SÜMÜYÜ QIZMAQ

  üşüməyi keçmək, tədricən istini duymaq.

  Полностью »
 • SÜMÜYÜ YOĞUNLAMAQ

  tərbiyə edilmək üçün yaşı çoxdan keçmək.

  Полностью »
 • SÜMÜYÜNƏ DÜŞMƏK

  çalınan musiqidən xoşlanmaq, oynamağa həvəslənmək.

  Полностью »
 • SÜMÜYÜNƏ QƏDƏR İŞLƏMƏK

  çox dərin təsir etmək; ~ dərinə işləmək.

  Полностью »
 • SÜMÜYÜNÜ İT SÜMÜYÜNƏ CALAMAQ

  layiq bilinməyən, yaxşı ad çıxarmayan nəsillə qohum olmaq, qız alıb qız vermək.

  Полностью »
 • SÜNBÜLÜNDƏN SU DAMIR

  çox gözəl, cazibədar olan qız, qadın haqqında işlədilən ifadə.

  Полностью »
 • SÜPÜRGƏ BAĞLAMAQ

  haqqında şayiə yaymaq; gülüş hədəfinə çevirmək, lağ etmək; ~ lağa qoymaq, məsxərəyə qoymaq, vedrə bağlamaq

  Полностью »
 • SÜPÜRGƏ ÇƏKMƏK

  nə varsa alıb götürmək, heç bir şey qoymamaq, soyub-talamaq; ~ axırına çıxmaq, kökünə daş atmaq.

  Полностью »
 • SÜRÜŞQULUYA DƏM VERMƏK

  dan. bir yerdən gizlicə getmək, qaçmaq, qaçıb gizlənmək; ~ aradan çıxmaq.

  Полностью »
 • SÜZGƏCDƏN KEÇİRMƏK

  diqqətlə yoxlamaq, hərtərəfli nəzərdən keçirmək, saf-çürük etmək, layiq olanı seçmək; ~ ələkdən keçirmək

  Полностью »
 • ŞABALID CİNSİ

  çox xəsis, xeyrə-şərə yaramayan adam.

  Полностью »
 • ŞABALIDDAN YAĞ ÇIXARTMAQ

  mümkün olmayan şeydən də fayda görməyə, qazanc əldə etməyə çalışmaq; ~ yumurtadan yun qırxmaq.

  Полностью »
 • ŞADARAYA DÖNDƏRMƏK

  bax: xəlbirə döndərmək.

  Полностью »
 • ŞADLIĞINA ŞİTLİK ELƏMƏK

  qudurğan olmaq, naşükür olmaq, aza qane olmamaq, daha çox istəmək.

  Полностью »
 • ŞAH ABBASI TAXTDA GÖRÜB, NADİRİ QUNDAQDA

  çox qoca, yaşı keçmiş, uzun ömür yaşamış adam haqqında yumorla işlədilən ifadə; ~ Nadiri taxtda görüb, Süleymanı qundaqda

  Полностью »
 • ŞAH TƏNBƏLİ

  həddindən artıq tənbəl, hərəkətsiz, ərincək.

  Полностью »
 • ŞAHMAR İLANA RAST GƏLMƏK

  əzazil adamla rastlaşmaq, təhlükə ilə üzləşmək.

  Полностью »
 • ŞAHMAT TAXTASINA ÇIXMAQ

  siyasətə qoşulmaq.

  Полностью »
 • ŞAX GƏZMƏK

  alnıaçıq, üzüağ, başıuca olmaq, özünü qürurlu aparmaq, eyibsiz, nöqsansız olmaq, özünü dik tutmaq, camaatın gözünə dik baxmaq

  Полностью »
 • ŞAXI QARA BƏZƏNMƏK

  toyu olduğu zaman həyatını itirmək.

  Полностью »
 • ŞAXINI QIRMAQ (SINDIRMAQ)

  aşağılamaq, təhqir etmək; ~ gözdən salmaq, qürurunu qırmaq (sındırmaq).

  Полностью »
 • ŞAQQANAQ ÇƏKMƏK

  bərkdən gülmək, qəşş edib gülmək; ~ qəhqəhə çəkmək.

  Полностью »
 • ŞAQQULU BƏZƏKLİ QALDI

  dan. birisinin geyinib-kecinərək cidd-cəhdlə hazırlaşdığı tədbir, mərasim baş tutmadıqda işlədilən ifadə

  Полностью »
 • ŞALVARI ƏYNİNDƏN DÜŞMƏK

  çox arıqlamaq; pis dolanmaq, kasıblamaq, güzəranı, maddi vəziyyəti pişləşmək.

  Полностью »
 • ŞALVARINI BAŞINA ÇEVİRMƏK

  alçaltmaq, biabır etmək, ünvanına hədyanlar söyləmək, təhqir etmək.

  Полностью »
 • ŞAM KİMİ ƏRİMƏK

  dərddən, qüssədən, fikirdən üzülmək, arıqlamaq, zəifləmək.

  Полностью »
 • ŞANS DÜŞMƏK

  əlverişli imkan, vaxt və şərait yaranmaq; ~ fürsət düşmək.

  Полностью »
 • ŞANS VERMƏK

  özünü təsdiq etməyə, günahını yumağa, səhvini düzəltməyə imkan vermək; ~ fürsət vermək.

  Полностью »
 • ŞANSI QAÇIRMAQ (İTİRMƏK)

  imkandan məqamında yararlana bilməmək; ~ əldən qaçırmaq, fürsəti əldən vermək (buraxmaq).

  Полностью »
 • ŞAPALAQLA ÜZ QIZARTMAQ

  dan. eyibləri ört-basdır edərək bir şeyi müsbət tərəfdən təqdim etmək; bir işi cüzi imkanlar hesabına ərsəyə gətirmək

  Полностью »
 • ŞATIRI ÇIXMAQ

  yorulmaq, üzülmək, heydən düşmək; ~ əldən düşmək.

  Полностью »
 • ŞEYPUR ÇALMAQ

  hər hansı hərəkət və s.-ni şişirtmək, haqqında pis danışmaq, geniş məlumat yaymaq; ~ hay-küy salmaq, zur-düdük eləmək

  Полностью »
 • ŞEYPURU GEN BAŞINDAN ÇALMAQ

  dan. işi tərsinə, baş-ayaq görmək, işin çəmini, qaydasını bilməmək.

  Полностью »
 • ŞEYTAN BARMAĞI

  mərdimazar, araqızışdıran, bədniyyət adamın müdaxiləsi, pis niyyət, məkr.

  Полностью »
 • ŞEYTAN ƏMƏLİ

  lazımınca dərk olunmayan, insanın heyrətləndiyi və qorxu duyduğu texnoloji vasitə, ixtira və s.

  Полностью »
 • ŞEYTAN QULAĞI KAR OLSUN

  yaxşı gedən işin pozulacağından ehtiyat edərkən və yaxud arzu edilməyən bir şey (hadisə) haqqında danışılarkən deyilən ifadə; ~ göz dəyməsin, qulaqlar

  Полностью »