Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • ö-ləşmə

  ö-ləşmə

  Tam oxu »
 • öc

  öc

  Tam oxu »
 • öcəşdirmə

  öcəşdirmə

  Tam oxu »
 • öcəşdirmək

  öcəşdirmək

  Tam oxu »
 • öcəşkən

  öcəşkən

  Tam oxu »
 • öcəşkənlik

  öcəşkənlik

  Tam oxu »
 • öcəşmə

  öcəşmə

  Tam oxu »
 • öcəşmək

  öcəşmək

  Tam oxu »
 • öd

  öd

  Tam oxu »
 • ödaltı

  ödaltı

  Tam oxu »
 • öddaşı

  öddaşı

  Tam oxu »
 • öddək

  öddək

  Tam oxu »
 • öddəklik

  öddəklik

  Tam oxu »
 • ödem

  ödem (tib.)

  Tam oxu »
 • ödədilmə

  ödədilmə

  Tam oxu »
 • ödədilmək

  ödədilmək

  Tam oxu »
 • ödək

  ödək

  Tam oxu »
 • ödəmə

  ödəmə

  Tam oxu »
 • ödəmək

  ödəmək

  Tam oxu »
 • ödənc

  ödənc

  Tam oxu »
 • ödəncli

  ödəncli

  Tam oxu »
 • ödəncsiz

  ödəncsiz

  Tam oxu »
 • ödənilmə

  ödənilmə

  Tam oxu »
 • ödənilmək

  ödənilmək

  Tam oxu »
 • ödəniş

  ödəniş

  Tam oxu »
 • ödənişli

  ödənişli

  Tam oxu »
 • ödənişsiz

  ödənişsiz

  Tam oxu »
 • ödənmə

  ödənmə

  Tam oxu »
 • ödənmək

  ödənmək

  Tam oxu »
 • ödəşkənlik 2021

  ödəşkənlik

  Tam oxu »
 • ödətdirmə

  ödətdirmə

  Tam oxu »
 • ödətdirmək

  ödətdirmək

  Tam oxu »
 • ödətmə

  ödətmə

  Tam oxu »
 • ödətmək

  ödətmək

  Tam oxu »
 • ödəyici

  ödəyici

  Tam oxu »
 • ödqovan

  ödqovan

  Tam oxu »
 • ödqovucu

  ödqovucu

  Tam oxu »
 • ödlək 2021

  ödlək

  Tam oxu »
 • ödləmə 2021

  ödləmə

  Tam oxu »
 • ödləmək 2021

  ödləmək

  Tam oxu »
 • ödlənmə 2021

  ödlənmə

  Tam oxu »
 • ödlənmək 2021

  ödlənmək

  Tam oxu »
 • ödlü

  ödlü

  Tam oxu »
 • ödlük

  ödlük

  Tam oxu »
 • ödotu

  ödotu

  Tam oxu »
 • ödsüz

  ödsüz

  Tam oxu »
 • ödsüzlük

  ödsüzlük

  Tam oxu »
 • ödül

  ödül

  Tam oxu »
 • ödüllü

  ödüllü

  Tam oxu »
 • ödülsüz

  ödülsüz

  Tam oxu »