Словарь синонимов азербайджанского языка

 • AÇIQ

  açıqcasına — qorxmadan — çəkinmədən

  Полностью »
 • AÇIQ

  örtüsüz

  Полностью »
 • AÇIQ

  geniş — vüsətli

  Полностью »
 • AÇIQ

  sərbəst — maneəsiz

  Полностью »
 • AÇIQ

  buludsuz — aydın — təmiz

  Полностью »
 • AÇIQ

  boşluq — meydan

  Полностью »
 • AÇIQ

  çılpaq — üryan — örtüsüz

  Полностью »
 • AÇIQ

  anlaşıqlı — məntiqli

  Полностью »
 • AÇIQ

  aşkar — bəlli

  Полностью »
 • AÇIQ-SAÇIQ

  nizamsız — dağınıq

  Полностью »
 • AÇIQCA

  gizlətmədən — qorxmadan — çəkinmədən

  Полностью »
 • AÇIQFİKİRLİ

  qabaqcıl — tərəqqipərvər

  Полностью »
 • AÇIQFİKİRLİLİK

  qabaqcıllıq — tərəqqipərvərlik

  Полностью »
 • AÇIQGÖZ

  ayıq-sayıq

  Полностью »
 • AÇIQGÖZLÜ

  ayıq-sayıq

  Полностью »
 • AÇIQGÖZLÜLÜK

  ayıqlıq-sayıqlıq

  Полностью »
 • AÇIQLIQ

  səmimilik — ürəyiaçıqlıq

  Полностью »
 • AÇIQLIQ

  aydınlıq — təmizlik

  Полностью »
 • AÇIQLIQ

  boşluq — aralıq

  Полностью »
 • AÇIQLIQ

  düzəngah — meydan

  Полностью »
 • AÇIQÜRƏKLİ

  səmimi

  Полностью »
 • AÇIQÜRƏKLİLİK

  səmimiyyət

  Полностью »
 • AÇILIŞ

  başlanış

  Полностью »
 • AÇILIŞMA

  məhrəmləşmə — isinişmə — yaxınlaşma

  Полностью »
 • AÇILIŞMA

  həyasızlaşma — sırtıqlaşma

  Полностью »
 • AÇILIŞMA

  kamilləşmə — yetişmə — irəliləmə

  Полностью »
 • AÇILIŞMAQ

  məhrəmləşmək — isinişmək — yaxınlaşmaq

  Полностью »
 • AÇILIŞMAQ

  kamilləşmək — yetişmək — irəliləmək

  Полностью »
 • AÇILIŞMAQ

  həyasızlaşmaq — sırtıqlaşmaq

  Полностью »
 • AÇILMA

  cilalanma — pardaqlanma — təmizlənmə — parıldama — işıldama

  Полностью »
 • AÇILMA

  tapılma

  Полностью »
 • AÇILMA

  boşalma

  Полностью »
 • AÇILMA

  atılma — partlama

  Полностью »
 • AÇILMA

  qopma — sökülmə

  Полностью »
 • AÇILMA

  baxma

  Полностью »
 • AÇILMA

  deşilmə — dəlinmə — qazılma

  Полностью »
 • AÇILMA

  çiçəklənmə — yarpaqlanma

  Полностью »
 • AÇILMA

  yaranma

  Полностью »
 • AÇILMA

  başlanma

  Полностью »
 • AÇILMA

  aralanma — seyrəklənmə

  Полностью »
 • AÇILMAQ

  yaranmaq

  Полностью »
 • AÇILMAQ

  baxmaq

  Полностью »
 • AÇILMAQ

  deşilmək — dəlinmək — qazılmaq

  Полностью »
 • AÇILMAQ

  qopmaq — sökülmək

  Полностью »
 • AÇILMAQ

  çiçəklənmək — yarpaqlanmaq

  Полностью »
 • AÇILMAQ

  cilalanmaq — pardaqlanmaq — təmizlənmək — parıldamaq — işıldamaq

  Полностью »
 • AÇILMAQ

  tapılmaq

  Полностью »
 • AÇILMAQ

  boşalmaq

  Полностью »
 • AÇILMAQ

  başlanmaq

  Полностью »
 • AÇILMAQ

  aralanmaq — seyrəklənmək

  Полностью »