Словарь синонимов азербайджанского языка

 • AYAQ

  qıç

  Полностью »
 • AYAQALTI

  palaz — həsir — xalça

  Полностью »
 • AYAQQABI

  çəkmə — tufli

  Полностью »
 • AYAQLAMA

  gəzmə — dolaşma

  Полностью »
 • AYAQLAMA

  tapdalama — əzmə — basma

  Полностью »
 • AYAQLAMAQ

  tapdalamaq — əzmək — basmaq

  Полностью »
 • AYAQLAMAQ

  gəzmək — dolaşmaq

  Полностью »
 • AYAQLAŞMA

  uyğunlaşma

  Полностью »
 • AYAQLAŞMA

  bərabərləşmə — yerimə

  Полностью »
 • AYAQLAŞMA

  yarışma — çalışma

  Полностью »
 • AYAQLAŞMAQ

  yarışmaq — çatmaq

  Полностью »
 • AYAQLAŞMAQ

  bərabərləşmək — yerimək

  Полностью »
 • AYAQLAŞMAQ

  uyğunlaşmaq

  Полностью »
 • AYAQSIZ

  qıçsız — çolaq

  Полностью »
 • AYAQÜSTÜ

  oturmadan — tələsik — ötəri

  Полностью »
 • AYAQÜSTÜLÜK

  tələsiklik — ötərilik

  Полностью »
 • AYAQYALIN

  çılpaq — lüt

  Полностью »
 • AYAQYOLU

  abdəstxana — rahatxana — tualet

  Полностью »
 • AYAMA

  ləqəb

  Полностью »
 • AYAZ

  şaxta — soyuq

  Полностью »
 • AYAZILIQ

  şaxtalıq — soyuqluq

  Полностью »
 • AYAZIMA

  yaxşılaşma — sağalma

  Полностью »
 • AYAZIMA

  üşümə — donma

  Полностью »
 • AYAZIMA

  açılma — təmizlənmə — aydınlaşma

  Полностью »
 • AYAZIMAQ

  açılmaq — təmizlənmək — aydınlaşmaq

  Полностью »
 • AYAZIMAQ

  yaxşılaşmaq — sağalmaq

  Полностью »
 • AYAZIMAQ

  üşümək — donmaq

  Полностью »
 • AYAZLI

  şaxtalı — soyuq

  Полностью »
 • AYAZLIQ

  açıqlıq — aydınlıq

  Полностью »
 • AYDIN

  aşkar — məlum — açıq — bəlli

  Полностью »
 • AYDIN

  açıq — təmiz

  Полностью »
 • AYDIN

  işıqlı — nurlu — parlaq

  Полностью »
 • AYDIN

  işıqlı — aylı

  Полностью »
 • AYDINLAŞMA

  işıqlanma — nurlaşma — parlama

  Полностью »
 • AYDINLAŞMA

  işıqlaşma — açılma

  Полностью »
 • AYDINLAŞMA

  aşkarlaşma — müəyyənləşmə

  Полностью »
 • AYDINLAŞMAQ

  işıqlaşmaq — açılmaq

  Полностью »
 • AYDINLAŞMAQ

  işıqlaşmaq — nurlanmaq — parlamaq

  Полностью »
 • AYDINLAŞMAQ

  aşkarlaşmaq — müəyyənləşmək

  Полностью »
 • AYDINLIQ

  işıq — nur

  Полностью »
 • AYDINLIQ

  aşkarlıq — müəyyənlik — məlumluq — bəllilik

  Полностью »
 • AYIB

  qüsur — nöqsan

  Полностью »
 • AYIB

  biabırçılıq

  Полностью »
 • AYIBLI

  qüsurlu — nöqsanlı

  Полностью »
 • AYIBSIZ

  qüsursuz — nöqsansız

  Полностью »
 • AYIBSIZLIQ

  nöqsansızlıq — qüsursuzluq

  Полностью »
 • AYIDÖŞƏYİ

  qıjı

  Полностью »
 • AYIQ

  sərvaxt

  Полностью »
 • AYIQ-SAYIQ

  gözüaçıq

  Полностью »
 • AYIQLIQ

  sərvaxtlıq

  Полностью »