Словарь синонимов азербайджанского языка

 • AGAH

  xəbərdar

  Полностью »
 • AGAHLIQ

  xəbərdarlıq

  Полностью »
 • AGENT

  casus — xəfiyyə

  Полностью »
 • AGENTLİK

  casusluq — xəfiyyəlik

  Полностью »
 • yalan — böhtan

  Полностью »
 • təmiz

  Полностью »
 • bez — parça

  Полностью »
 • AĞA

  mülkədar — bəy — zadəgan

  Полностью »
 • AĞA

  hakim — sahib — yiyə

  Полностью »
 • AĞALANMA

  bəylənmə — zadəganlanma

  Полностью »
 • AĞALANMA

  sahiblənmə — yiyələnmə

  Полностью »
 • AĞALANMAQ

  bəylənmək — zadəganlanmaq

  Полностью »
 • AĞALANMAQ

  sahiblənmək — yiyələnmək

  Полностью »
 • AĞALIQ

  hakimiyyət — hökmranlıq

  Полностью »
 • AĞARDILMA

  rəngləmə — malalama — sürtülmə

  Полностью »
 • AĞARDILMAQ

  rəngləmək — malalamaq — sürtülmək

  Полностью »
 • AĞARIŞMA

  işıqlaşma (hava)

  Полностью »
 • AĞARIŞMA

  yetişmə (meyvə)

  Полностью »
 • AĞARIŞMA

  görünmə

  Полностью »
 • AĞARIŞMAQ

  görünmək

  Полностью »
 • AĞARIŞMAQ

  yetişmək

  Полностью »
 • AĞARIŞMAQ

  işıqlaşmaq

  Полностью »
 • AĞARMA

  çallaşma

  Полностью »
 • AĞARMA

  işıqlanma

  Полностью »
 • AĞARMA

  solma — bozarma

  Полностью »
 • AĞARMA

  görünmə

  Полностью »
 • AĞAYANA

  saymazcasına — amiranə

  Полностью »
 • AĞCAQANAD

  ditdili — hünü — mığmığa

  Полностью »
 • AĞCİYƏR

  qorxaq — ürəksiz — aciz

  Полностью »
 • AĞCİYƏRLİK

  qorxaqlıq — ürəksizlik — cəsarətsizlik — acizlik

  Полностью »
 • AĞGÖZ

  qorxaq — cəsarətsiz — ağciyər

  Полностью »
 • AĞGÖZLÜK

  qorxaqlıq — cəsarətsizlik

  Полностью »
 • AĞGÜNLÜ

  xoşbəxt — bəxtəvər

  Полностью »
 • AĞI

  zəhər — zəqqum — öd

  Полностью »
 • AĞIL

  zəka — şüur — idrak

  Полностью »
 • AĞIL

  hafizə — zehin — yaddaş — fikir

  Полностью »
 • AĞILAMA

  zəhərləmə

  Полностью »
 • AĞILAMAQ

  zəhərləmək

  Полностью »
 • AĞILLI

  tərbiyəli — qanacaqlı

  Полностью »
 • AĞILLI

  başlı — layiqli — qaydalı — sanballı — əməlli

  Полностью »
 • AĞILLI

  başlı — xeyli — çoxlu — qiymətli

  Полностью »
 • AĞILLI

  dərrakəli — düşüncəli — şüurlu

  Полностью »
 • AĞILLIQ

  düşüncəlilik — idraklılıq — zəkalılıq — şüurluluq

  Полностью »
 • AĞILLILIQ

  tərbiyəlilik — ədəblilik

  Полностью »
 • AĞILSIZ

  düşüncəsiz — şüursuz — axmaq — gic

  Полностью »
 • AĞILSIZ

  tədbirsiz — ehtiyatsız

  Полностью »
 • AĞILSIZLAŞMA

  axmaqlaşma — gicləşmə — səfehləşmə

  Полностью »
 • AĞILSIZLAŞMAQ

  axmaqlaşmaq — gicləşmək — səfehləşmək

  Полностью »
 • AĞILSIZLIQ

  tədbirsizlik — ehtiyatsızlıq

  Полностью »
 • AĞILSIZLIQ

  düşüncəsizlik — şüursuzluq — axmaqlıq — giclik

  Полностью »