Словарь синонимов азербайджанского языка

 • AD

  şan — şöhrət

  Полностью »
 • AD-SAN

  nüfuz — şöhrət — etibar — hörmət — şan

  Полностью »
 • ADAXLAMAQ

  nişanlamaq — deyikləmək

  Полностью »
 • ADAXLANMA

  nişanlanma — deyikləmə

  Полностью »
 • ADAXLI

  deyikli — nişanlı

  Полностью »
 • ADAXLILIQ

  deyiklilik — nişanlılıq

  Полностью »
 • ADAM

  insan — bəşər

  Полностью »
 • ADAMAOXŞAMAZ

  çirkin — biçimsiz — eybəcər

  Полностью »
 • ADAMAOXŞAMAZLIQ

  çirkinlik — eybəcərlik — biçimsizlik

  Полностью »
 • ADAMAYOVUŞAN

  xoşxasiyyət — istiqanlı — mehriban

  Полностью »
 • ADAMAYOVUŞMAZ

  qaraqabaq — qanısoyuq — mızı

  Полностью »
 • ADAMAYOVUŞMAZLIQ

  qaraqabaqlıq — başısoyuqluq — mızılıq

  Полностью »
 • ADAMCIL

  yırtıcı — vəhşi

  Полностью »
 • ADAMCILLIQ

  yırtıcılıq — vəhşilik

  Полностью »
 • ADAMLI

  arxalı — köməkli — himayəli

  Полностью »
 • ADAMLIQ

  doğruluq — alicənablıq — xeyirxahlıq — yaxşılıq

  Полностью »
 • ADAMLIQ

  insanlıq — ünsiyyət

  Полностью »
 • ADAMSIZ

  kimsəsiz — yalqız — arxasız — köməksiz — himayəsiz

  Полностью »
 • ADAMSIZLIQ

  kimsəsizlik — yalqızlıq — arxasızlıq — himayəsizlik

  Полностью »
 • ADAMYEYƏN

  vəhşi — qorxunc — heybətli

  Полностью »
 • ADDA-BUDDA

  nizamsız — rabitəsiz — dağınıq

  Полностью »
 • ADDA-BUDDALIQ

  nizamsızlıq — tərtibsizlik — rabitəsizlik — dağınıqlıq — qarışıqlıq

  Полностью »
 • ADDAMA

  aşma — keçmə

  Полностью »
 • ADDAMA

  ötmə — keçmə

  Полностью »
 • ADDAMAQ

  aşmaq — keçmək

  Полностью »
 • ADDAMAQ

  ötmək — keçmək

  Полностью »
 • ADDIM

  hərəkət — iş — təşəbbüs

  Полностью »
 • ADDIM

  qədəm

  Полностью »
 • ADDIMBAŞI

  tez — aramsız

  Полностью »
 • ADDIMLAMA

  yerimə — irəliləmə

  Полностью »
 • ADDIMLAMAQ

  ötmək — keçmək

  Полностью »
 • ADDIMLAMAQ

  yerimək — irəliləmək

  Полностью »
 • ADƏT

  ənənə

  Полностью »
 • ADƏT

  daim — həmişə

  Полностью »
 • ADƏT

  vərdiş

  Полностью »
 • ADƏTKƏRDƏ

  alışmış — öyrəşmiş

  Полностью »
 • ADƏTKƏRDƏLİK

  vərdişlik

  Полностью »
 • ADİ

  sadə — bəsit

  Полностью »
 • ADİ

  gündəlik — həmişə

  Полностью »
 • ADİL

  ədalətli — insaflı

  Полностью »
 • ADİLƏŞMƏ

  bəsitləşmə — sadələşmə — bayağılaşma

  Полностью »
 • ADİLƏŞMƏK

  bəsitləşmək — sadələşmək — bayağılaşmaq

  Полностью »
 • ADİLİK

  sadəlik — bəsitlik — bayağılıq

  Полностью »
 • ADİLLİK

  ədalətlilik — insaflılıq

  Полностью »
 • ADLAMA

  bax: addama

  Полностью »
 • ADLAMAQ

  bax: addamaq

  Полностью »
 • ADLI

  məşhur — adlı-sanlı — tanınmış

  Полностью »
 • ADRES

  təbriknamə — müraciətnamə

  Полностью »
 • ADRES

  ünvan

  Полностью »
 • ADSIZ

  nüfuzsuz — şöhrətsiz — şansız — hörmətsiz

  Полностью »