Словарь синонимов азербайджанского языка

 • AH-VAY

  dərd — kədər — qüssə — qəm

  Полностью »
 • AHƏNG

  uyğunluq

  Полностью »
 • AHƏNG

  avaz

  Полностью »
 • AHƏNG

  nəğmə — hava — mahnı

  Полностью »
 • AHƏNGDAR

  uyğun — müntəzəm — qaydalı — səlis

  Полностью »
 • AHƏNGDARLIQ

  uyğunluq — müntəzəmlik

  Полностью »
 • AHƏNGSİZ

  uyğunsuz

  Полностью »
 • AHƏNGSİZLİK

  uyğunsuzluq

  Полностью »
 • AHƏSTƏ

  asta — yavaş — ağır — üsullu

  Полностью »
 • AHIL

  yaşlı — qoca

  Полностью »
 • AHILLAŞMA

  yaşlaşma — qocalma

  Полностью »
 • AHILLAŞMAQ

  yaşlaşmaq — qocalmaq

  Полностью »
 • AHILLIQ

  yaşlılıq — qocalıq

  Полностью »
 • AXAR

  səlis — rəvan — ahəngdar

  Полностью »
 • AXAR-BAXARLI

  mənzərəli — gözəl

  Полностью »
 • AXARLI

  səlis — rəvan — ahəngdar

  Полностью »
 • AXARLIQ

  qərarsızlıq — səbatsızlıq

  Полностью »
 • AXARLIQ

  səlislik — rəvanlıq — ahəngdarlıq

  Полностью »
 • AXARLIQ

  qərarsız — səbatsız

  Полностью »
 • AXICI

  bax: axar

  Полностью »
 • AXICILIQ

  bax: axarlıq

  Полностью »
 • AXIN

  gediş — cərəyan

  Полностью »
 • AXIN

  hücum — basqın — həmlə

  Полностью »
 • AXIN

  sel

  Полностью »
 • AXIN

  izdiham

  Полностью »
 • AXIR

  son — nəhayət — qutaracaq

  Полностью »
 • AXIR

  aqibət — nəticə — son

  Полностью »
 • AXIR

  axırda — nəticədə

  Полностью »
 • AXIR

  ölüm

  Полностью »
 • AXIRDA

  nəhayətdə — nəticədə

  Полностью »
 • AXIRDA

  sonda — qurtaracaqda

  Полностью »
 • AXIRINCI

  sonuncu

  Полностью »
 • AXIRINCI

  qəti — son — qurtaracaq

  Полностью »
 • AXIRSIZ

  sonsuz — nəhayətsiz

  Полностью »
 • AXIRSIZ

  nəticəsiz — aqibətsiz

  Полностью »
 • AXIRSIZLIQ

  sonsuzluq — nəhayətsizlik

  Полностью »
 • AXIRSIZLIQ

  nəticəsizlik — aqibətsizlik

  Полностью »
 • AXIŞMA

  tökülmə — axma

  Полностью »
 • AXIŞMA

  getmə — yayılma

  Полностью »
 • AXIŞMAQ

  getmək — yayılmaq

  Полностью »
 • AXIŞMAQ

  tökülmək — axmaq

  Полностью »
 • AXİRƏTSİZ

  dinsiz — imansız — günahkar

  Полностью »
 • AXMA

  getmə — ötmə — keçmə

  Полностью »
 • AXMA

  sızma — tökülmə

  Полностью »
 • AXMA

  tökmə

  Полностью »
 • AXMA

  göndərmə — yollama

  Полностью »
 • AXMA

  süzmə — baxma

  Полностью »
 • AXMAQ

  getmək — ötmək — keçmək

  Полностью »
 • AXMAQ

  süzmək — baxmaq

  Полностью »
 • AXMAQ

  tökmək

  Полностью »