Словарь синонимов азербайджанского языка

 • QIC

  keylik — hissizlik — cənglik

  Полностью »
 • QICAMA

  sıxma

  Полностью »
 • QICAMAQ

  sıxmaq

  Полностью »
 • QICANMA

  qolaylanma — atılma

  Полностью »
 • QICANMAQ

  qolaylanmaq — atılmaq

  Полностью »
 • QICIQ

  qıdıq

  Полностью »
 • QICIQLANMA

  qıdıqlanma — gicişmə

  Полностью »
 • QICIQLANMAQ

  qıdıqlanmaq — gicişmək

  Полностью »
 • QICQIRMA

  turşuma — acıma

  Полностью »
 • QICQIRMAQ

  turşumaq — acımaq

  Полностью »
 • QICLIQ

  keylik — hissizlik — çənglik

  Полностью »
 • QIÇ

  ayaq

  Полностью »
 • QIÇA

  tikə — parça

  Полностью »
 • QIÇSIZ

  ayaqsız

  Полностью »
 • QIÇSIZLIQ

  ayaqsızlıq

  Полностью »
 • QIDIQ

  qıcıq

  Полностью »
 • QIDIQLAMA

  qıcıqlama

  Полностью »
 • QIDIQLAMAQ

  qıcıqlamaq

  Полностью »
 • QIFIL

  kilid

  Полностью »
 • QIFILLAMA

  yumma — mumlama

  Полностью »
 • QIFILLAMA

  bağlama — kilidləmə

  Полностью »
 • QIFILLAMAQ

  yummaq — mumlamaq

  Полностью »
 • QIFILLAMAQ

  bağlamaq — kilidləmək

  Полностью »
 • QIFILLI

  bağlı — kilidli

  Полностью »
 • QIĞILCIM

  çırtdaq — cılğam — çınqı

  Полностью »
 • QIĞILCIM

  parıltı — bərq

  Полностью »
 • QIL

  tük

  Полностью »
 • QILÇA

  bax: qıç

  Полностью »
 • QILÇIQ

  tıx — sümük

  Полностью »
 • QILÇIQLI

  tıxlı — sümüklü

  Полностью »
 • QILIQ

  xasiyyət — təbiət

  Полностью »
 • QILIQLAMA

  tövlama — aldatma

  Полностью »
 • QILIQLAMAQ

  tövlamaq — aldatmaq

  Полностью »
 • QILIQLI

  xoşrəftar

  Полностью »
 • QILIQSIZ

  bədrəfdar — kəc

  Полностью »
 • QILIQSIZLIQ

  rəftarsızlıq

  Полностью »
 • QILINCLAMA

  kəsmə — vurma — çapma

  Полностью »
 • QILINCLAMA

  döymə — vurma

  Полностью »
 • QILINCLAMAQ

  kəsmək — vurmaq — çapmaq

  Полностью »
 • QILINCLAMAQ

  döymək — vurmaq

  Полностью »
 • QILLI

  tüklü

  Полностью »
 • QILLI

  kobud — qaba

  Полностью »
 • QILMA

  ötmə — görmə

  Полностью »
 • QILMAQ

  ötmək — görmək

  Полностью »
 • QIMILDANMA

  tərpənmə — oynatma

  Полностью »
 • QIMILDANMAQ

  tərpənmək — oynatmaq

  Полностью »
 • QIMILTI

  tərpəniş — hərəkət

  Полностью »
 • QIMIŞMA

  gülümsəmə

  Полностью »
 • QIMIŞMAQ

  gülümsəmək

  Полностью »
 • QIN

  qab — pərdə — örtük

  Полностью »