İBRAHİM

atam yüksəkdir; xalqların atası (Yəhudi peyğəmbəri olan "Avraam" adının ərəbləşmiş forması).
İBNİAMİN
İBRAHİMXƏLİL

Значение слова в других словарях