Azərbaycanca-türkcə lüğət

 • Tam oxu »
 • içəri

  içeri

  Tam oxu »
 • içiləcək

  içecek

  Tam oxu »
 • için-için

  için için

  Tam oxu »
 • içindəkilər

  içindekiler

  Tam oxu »
 • içki

  içecek, içki

  Tam oxu »
 • içkili

  içkili

  Tam oxu »
 • içmək

  içmek

  Tam oxu »
 • idarə

  idare, kuruluş, yönetim

  Tam oxu »
 • idarə etmək

  yönetmek

  Tam oxu »
 • iddia

  iddia

  Tam oxu »
 • iddialı

  iddialı

  Tam oxu »
 • ideal

  dava, ülkü

  Tam oxu »
 • idxal

  ithal

  Tam oxu »
 • idman

  idman

  Tam oxu »
 • idman köynəyi

  tişört

  Tam oxu »
 • idrak

  idrak

  Tam oxu »
 • ifa

  ifa

  Tam oxu »
 • ifadə

  ifade

  Tam oxu »
 • iflas

  fiyasko, iflas

  Tam oxu »
 • iflic

  felç

  Tam oxu »
 • ifrat

  aşırı, ifrat

  Tam oxu »
 • ifşa

  ifşa

  Tam oxu »
 • iftar

  iftar

  Tam oxu »
 • iftixar

  iftihar, övünç

  Tam oxu »
 • iftira

  iftira

  Tam oxu »
 • igid

  er, gözü pek, yiğit

  Tam oxu »
 • ihalə

  ihale

  Tam oxu »
 • ixrac

  ihraç

  Tam oxu »
 • ixracat

  ihracat

  Tam oxu »
 • ixtilaf

  ihtilaf, uyuşmazlık

  Tam oxu »
 • ixtilal

  ihtilal

  Tam oxu »
 • ixtisas

  dal, ihtisas

  Tam oxu »
 • ixtiyar

  ihtiyar

  Tam oxu »
 • ixtiyari

  ihtiyari

  Tam oxu »
 • ixtiyarlamaq

  ihtiyarlamak

  Tam oxu »
 • iki

  iki

  Tam oxu »
 • iki-iki

  ikişer

  Tam oxu »
 • ikindi

  ikindi

  Tam oxu »
 • ikişər

  ikişer

  Tam oxu »
 • ikiüzlü

  iki yüzlü, riyakar

  Tam oxu »
 • ikrah

  ikrah

  Tam oxu »
 • ikram

  ikram

  Tam oxu »
 • iqamət

  ikamet

  Tam oxu »
 • iqamətgah

  ikametgah

  Tam oxu »
 • iqlim

  iklim

  Tam oxu »
 • iqtibas

  alıntı, iktibas

  Tam oxu »
 • iqtidar

  iktidar

  Tam oxu »
 • iqtisad

  iktisat

  Tam oxu »
 • iqtisadi

  iktisadi

  Tam oxu »